Hüseyin Çelik Harcanmamalı

 

 

            İki çeşit Millî Eğitim Bakanı vardır: Birinci grupta, okullarda nutuk atarak gününü gün eden ve bürokrasiye teslim olmuş silik şahsiyetler görürsünüz; arkalarından isimlerini dahi hatırlamazsınız. İkinci gruptakiler çok az sayıdadırlar. Birşeyler yapmak için âdeta çırpınırlar; gece gündüz eğitimle meşguldürler; sık sık mayınlı tarlalara girer, fincancı katırlarını ürkütürler. Lâkin ardlarında binlerce icraat, hayır hasenat ve güzel bir isim bırakırlar.

            Birinci gruptakilerin isimlerini sayamam, çünkü hatırlamıyorum. Fakat ikinci gruptaki parlak isimler arasında aklıma hemen eskilerden DP devrinin Millî Eğitim Bakanı rahmetli Tevfik İleri ile ANAP’ın ilk Millî Eğitim Bakanı bizim Vehbi Dinçerler geliyor. Kendi Millî Eğitim Bakanlığımı değerlendirmem doğru olmaz; bunu Türk eğitim tarihi yapacaktır. Bu arada, yedi yıllık bakanlığı döneminde bir çok önemli değişikliğe imzasını atan, icaatı kadar tahribatı ile de ünlü CHP’li Hasan Ali Yücel’i de zikretmeden geçemeyeceğim.

X X X

            Benim “Çelik Bakan” adını taktığım Hüseyin Çelik, bu ikinci gruptakilerin tipik bir örneğidir. Derinliğine düşünebilen bilgili bir öğretim üyesi, eğitim felsefesini kavramış bir fikir adamı, olaylara kalp gözüyle bakmasını bilen bir gönül adamı ve gece gündüz didinen bir icraat adamı olarak başarılı oldu ve taktığım lâkabı fazlasıyla hak etti.  İki yıla yaklaşan Millî Eğitim Bakanlığı döneminde, devamlı olarak “yeni projeler” üretti ve bunları uygulamaya koydu. Başına dert açacağını bile bile, YÖK, Meslek Okulları gibi “tehlikeli” meselelerin üzerine gitti. Bilcümle “fincancı katırları”nı ürküttü.

            Bu mücadelelerinde bazen yapayalnız kaldı. YÖK ve meslek okulu mezunlarının yüksek öğretime girişi konularında, Hükûmeti geri adım atarak O’nu ortada bıraktı. Ancak, bütün bu olanlar Çelik Bakan’ın moralini bozmadı ve icraatlarını engelleyemedi.

X X X

            Dün, TBMM’nin gündeminde Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında, okul ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla CHP tarafından verilen Meclis Soruşturması önergesi vardı. CHP, her zamanki yıkıcı muhalefetini yapıyor ve Hükûmetin en başarılı bakanlarından birine çamur atarak iz bırakmaya çalışıyordu.

            Kabine değişikliğinin gündemde olduğu günlerde, Millî Eğitim Bakanı’na atılmaya çalışılan iftiranın arka plânında, toy ve tecrübesiz olarak düşünülen AK Parti yönetimini ve Başbakanı etkileme gayretinin olduğu anlaşılıyor. Nitekim, Çelik’in AK Parti Grubu’ndaki konuşması esnâsında bazı AK Partili milletvekillerin sataşmalarından, bir ölçüde tesirli oldukları da görülüyor. Fakat Başbakan’ın “CHP’nin ekmeğine yağ sürmeyin!” şeklindeki ikazı ve TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesinde Meclis Soruşturması açılması hakkındaki önergenin açık farkla reddedilmesi, Başbakan’ın ve AK Parti Grubu’nun bu oyuna âlet olmadığını göstermiştir.

X X X

            Bugüne kadar, yolsuzluk yapan hiç kimseyi savunmadım. Bilakis bütün ömrümü yolsuzlukla mücadele ederek geçirdim. Lâkin, Hüseyin Çelik’in, hakkında verilen soruşturma önergesindeki yolsuzluklarla hiç bir ilgisinin bulunmadığı gün gibi âşikardır. Birazcık akıl ve iz’an sahibi olan bir kişi, 700 bin kişilik bir eğitim ordusunun tepesindeki Millî Eğitim Bakanı’nın, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki binlerce okul inşaatının ihalesiyle meşgul olamayacağını bilecektir. Bu konuda yolsuzluk yapılmış ise, Bakan’ın görevi bunu soruşturmak ve gereğini yapmaktır. Hüseyin Çelik de, bu konudaki iddialar hakkında bilgi sahibi olunca, gereken tahkikatı açtırmış ve üzerine düşeni yapmıştır.

            Diğer taraftan, gerek ihale mevzuatının, gerekse uygulamalarıyla çelişkiye düşen Kamu İhale Kurumu’nun gözden geçirilmesi, sadece Millî Eğitim yatırımları bakımından değil, bütün yatırımlar ve Türkiye’nin büyümesi bakımından zorunludur.

X X X

            Hüseyin Çelik, Bakanlığı döneminde “çok başarılı” oldu. O’nun Bakanlığı döneminde, Başbakan Erdoğan’ın da desteğiyle, Millî Eğitim Bütçesi katlanarak arttı; Türk Millî Eğitimi, ciddî bir “reform dönemi”ne girdi; Eğitim sorunları köklü bir şekilde ele alınmaya başlandı. Son iki yılık dönemde gerçekleştirilen projeler, bu yazının hacmini aşacak kadar çoktur. Çelik Bakan, “Müfredat Reformu”ndan “Bilgisayar Reformu”na, okulları kaplayan “İnternet Ağı”ndan “Bedava Okul Kitapları”na, “Öğretmen Konutları”na kadar yüzlerce projeye imzasını attı.

X X X

            Şimdi, böylesine çalışkan, üretken ve başarılı bir Millî Eğitim Bakanı’nı yıpratmaya çalışıyorlar.

            Bu noktada, Sayın Başbakan’a ve AK Parti İktidarı’na düşen, Millî Eğitim Bakanı’nın arkasında durmaktır. Unutulmasın ki, yıpratılmak istenen Hüseyin Çelik değil, AK Parti İktidarı’dır.

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2004 YILI YAZI LİSTESİ