Sınır Ötesi Operasyon Elzemdir

 

            MİT Müsteşar Yardımcısı rahmetli Hiram Abas dostumdu. Ona ‘Hiram Usta’ diye takılmama üzülür; Mason olan dedesinin bu adı koyduğunu fakat kendisinin mason olmadığını söylerdi. Gerçekten vatansever ve gözünü budaktan esirgemeyen, cesur bir insandı. Bana, terörist ASALA örgütünü nasıl çökerttiğini, kendisi gibi bir avuç kahramanla Bekaa Vadisi’ndeki terörist kamplarını nasıl yerle bir ettiklerini anlatmıştı.

            Sakın hemen aklınıza ‘derin devlet’ hikâyeleri gelmesin. Bunun, ‘halkını fişleyen’ devlet odaklarının yaptığı gayrı meşru ve hukuka aykırı tasarruflarla hiçbir ilgisi yoktur. Her devlet, güvenliğine yönelik tehditlere karşı kendini korumayı bilmek zorundadır.

X X X

            Kuzey Irak’taki PKK’nın terör yuvalarına karşı ilk sınır ötesi operasyonu, 1987 İlkbaharında merhum Özal’ın ABD’deki kalp ameliyatı sırasında gerçekleştirmiştik. Henüz Körfez Krizi yaşanmamıştı ve Irak’ta üniter bir hâkimiyet vardı. Buna mukabil, sınır ötesinde bir hava harekâtıyla PKK hedeflerini vurmuştuk. Saddam’ın protestolarına aldırmadık ve daha sonra bir çok defalar sınır ötesinde hava ve kara operasyonları yaptık.

            Diğer taraftan, Attila Ateş Paşa’nın ültimatomu üzerine, Suriye’nin terörist başını nasıl göndermek zorunda kaldığı hatırlanacaktır.

            Mahiyeti birbirinden farklı bu üç olayın müşterek noktası, ülkenin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınma zaruretidir.

X X X

            23 Nisan Resepsiyonu’nda Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, sınır ötesi operasyon hakkında, “Bu konuyu ABD’ye bağlamayız. Eğer şartlar doğarsa, her egemen ülke gibi Türkiye de haklarını kullanır. Şartların ne olduğu Birleşmiş Milletler sözleşmesinde mevcuttur” dedi.

            Sınır ötesi operasyon konusunda şartlar çoktan doğmuştur.

            Bir kere, BM Genel Kurulu’nun 28 Eylül 2001 tarih ve 1373 Sayılı Kararı’na göre, terör örgütlerine karşı alınması gereken tedbirler sayılmıştır. Oysa Türkiye’nin müteaddit defalar müracaatına karşılık, gerek Irak Hükûmeti, gerekse fiilî egemen güç durumunda olan ABD, BM’nin bu kararının gereğini yerine getirmemişlerdir.

            İkinci olarak, BM Genel Kurulu özellikle Irak için aldığı 8 Haziran 2004 tarih ve 1546 Sayılı Kararı’nda, Irak’tan komşu ülkelere yöneltilen terörist faaliyetlerde, ‘transit geçiş’, ‘silah temini’ ve ‘finansman sağlanması’ konularında bölge ülkeleriyle yakın işbirliğinin güçlendirilmesi, bir uluslararası hukuk hükmüne bağlanmıştır. PKK’nın ABD ve bir çok devlet tarafından ‘terör örgütü’ olarak ilan edilmesine karşılık, BM’nin bu kararına uyulmamıştır.

            Üçüncü olarak, BM Antlaşması’nın 51. maddesine göre, devletlerin ‘meşru müdafaa hakkı’ vardır. Buna göre, bir devlet saldırıya maruz kaldığı takdirde, kendisini savunma hakkına sahiptir. Günümüz dünyasında bu hak, özellikle sınır ötesinden gelen terör saldırıları için geçerlidir.  

            Dördüncü olarak, milletlerarası hukuka göre, suçluların ve teröristlerin yakalanabilmesi için komşu ülke topraklarına girilerek operasyon düzenlenebilir. ‘Sıcak takip’ denilen bu sınır ötesi operasyonlar ‘işgal’ olarak nitelendirilemez. ABD’nin 11 Eylül terör eylemi gerekçesiyle, bırakınız ‘sınır ötesi’ni, ‘kıtalar ötesi’ kalıcı işgal hareketleri düşünülürse; Türkiye’nin, sınırlarına birkaç kilometre mesafedeki terör yuvaları üzerinde operasyon düzenlemesinden daha tabiî bir şey olamaz.

X X X

            ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın son ziyaretindeki üslubu, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonu konusunda ciddî bir problem yaşanmayacağı intibaını vermektedir. Kaldı ki, İran konusunda Türkiye’nin tutumuna önem veren ABD’nin, sınır ötesi operasyon sonucunda iki ülke arasındaki ilişkileri bozucu bir müdahalede bulunması ihtimali zayıftır.

            Burada en önemli nokta, PKK konusunda zaman zaman gösterilen çekingenliğin, ayrılıkçı Kürtçü hareketin kitleye yayılmaya başlamasını ve Kuzey Irak’taki peşmergelerin Türkiye’deki nüfuzunu arttırmasını önlemektir. Bunun için de, Türkiye’nin gücünü göstermesi gerekmektedir.

            PKK’ya kesin bir darbenin vurulabilmesi, sadece sınır içi operasyonlarla başarılamaz. Sınır ötesi operasyon elzemdir.

ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ