“MANZARA-İ   UMUMİYYE”

 

 

            Atatürk, “Büyük Nutuk”una başlarken “Vaziyet ve Manzara-i Umumiyye” başlığı altında, 1. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin durumunu anlatır. Ben de, bu başlık altında, Yeni Yasama Yılı’nın başlangıcında, ortalığı toz duman kaplamışken objektif bir değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

            Son aylarda iktidarın yaptığı hatâları, durup dururken kendi başına açtığı dertleri üzüntüyle seyrediyorum. Bu hatâlar, sadece sevdiğim ve başarılı olmalarını istediğim dostlarım için değil, Türkiye için de pahalıya mal oluyor.

            Yapılan hatâların temelinde, tecrübesizlik ve istişaresizlik var. Yoksa Başbakan’ın ve ekibinin iyi niyetinden hiç bir şekilde şüphe etmiyorum.

X X X

            Yarım asıra yaklaşan AB mâceramızda, AK Parti’nin 22 aylık iktidar döneminde, daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar büyük mesafeler katedilmiş ve Türkiye, AB müzakerelerinin eşiğine taşınmıştır. AB çevrelerinin deyimiyle, Türkiye AK Parti İktidarı döneminde bir “sessiz devrim” gerçekleştirmiştir. Bu başarıda, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün, AK Parti Hükûmeti’nin, AK Parti Grubu’nun çok büyük rolü ve emeği olmuştur.

            Bu dönemde Türkiye’de, demokratikleşme konusunda en büyük adımlar atılmış ve -AB’nin tesiriyle de olsa-, rejimin demokratikleşmesi yolunda hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir. Elde edilen başarılarda Genelkurmay Başkanı Özkök Paşa’nın demokrat kişiliğinin rolünü de zikretmeden geçemeyeceğiz.

X X X

            Bütün aksi itirazlara rağmen, ekonomideki müsbet gelişmeler açıkça ortadadır. 2004’ün ilk altı ayında kaydedilen yüzde 13,5’luk büyüme hızı, tek haneli rakamlara indirilerek tuşa getirilen enflâsyon canavarı, düşürülen faiz oranları, katlanarak artan dış ticaret hacmi, başarılı bir ekonomi yönetiminin inkâr edilmez göstergeleridir. Otuz yıldır devam eden “dörtnala enflâsyon”dan sonra süratle kontrol altına alınan ekonomide, uygulanan sıkı para politikasının da tesiriyle henüz durgunluğun ve istihdam sorununun devam etmesi normal karşılanmalıdır. 2005 yılının ilkbaharından itibaren iç piyasanın daha fazla canlılık kazanacağı söylenebilir.

            AK Parti İktidarı, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar konusunda, imkânları zorlayarak dar gelirli halkı rahatlatıcı uygulamalar başlatmış; bu sahada çeşitli kaynakları harekete geçirmiştir.

X X X

            Bu dönemde köklü reformlara girişilmiş; “Kamu Yönetimi Reformu” paketi hazırlanarak bütün engellemelere rağmen, uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bu sâyede, yeni bir çağın başlangıcında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu “yeniden yapılanma”nın gerçekleştirilmesi için gerekli hukukî ve idarî zemin hazırlanmıştır.

X X X

            Dış politikada, AK Parti İktidarı Irak Krizi’ne hazırlıksız yakalanmış; yönetimdeki ikilik, bilgi ve tecrübe noksanlığı, mütereddit ve tutarsız davranışlar sonucunda, Türkiye devre dışı bırakılmıştır. Buna mukabil, AB ve bütün dünya ile ilişkilerde çok yoğun ve başarılı bir politika takip edilebilmiştir. Ancak, Türkmenlere sahip çıkılamayışı, bu aktif politikanın yaralayıcı bir istisnası olarak devam etmektedir.

X X X

            AK Parti Hükûmeti’nin yönetim tarzındaki hatâlar, kötü niyetli jakoben çevrelerin ve CHP muhalefetinin de çığırtkanlığıyla, iktidarı zaman zaman zor duruma sokmuştur. Özellikle YÖK ile ilgili kanunlardaki lüzumsuz “geri adımlar” ve “zina meselesi”ndeki hatâlar, buna misâl olarak gösterilebilir. Gene, “tren kazası” konusundaki samimiyetten kaynaklanan tâvizleri de ilâve etmeliyiz. Bu arada, TCDD Genel Müdürü’nün görevden alınmaya kalkışılması da, başlıbaşına bir hatâdır.

X X X

            2004 yılının Eylül ayında, Türkiye’de “manzara-i umumiyye” iyidir. Lâkin, lüzumsuz hatâlarla bu görünüş gölgelenmektedir.

            Ben, Başbakan’ın yerinde olsaydım, şahsî duygularımdan sıyrılmaya çalışarak, kendi hatâlarım da dahil olmak üzere yapılanları masanın üzerine koyup mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde değerlendirirdim. Bundan sonra, yeni bir rota çizerek yapılan hatâları telâfi etmeye çalışırdım.

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2004 YILI YAZI LİSTESİ