Terörle Mücadele ve Düşünce Hürriyeti

 

            1991’de, ANAP Grubu’nda, ‘soyut tehlike suçu’ şeklinde konulan ‘Terörle Mücadele Kanunu’(TMK)nun 8. maddesine itiraz etmiş ve bunun bir düşünce suçu olduğunu söyleyerek karşı çıkmıştım. O tarihte, bir taraftan yıllardır Türkiye’nin başbelası haline gelen, eski TCK’nın 141., 142. ve 163. maddeleri kaldırılırken, diğer taraftan bu demokratikleşmeye ters bir şekilde TMK’nın 8. maddesi getirilmişti.

            Daha sonra TMK’da; 4126, 4474 ve 4928 sayılı kanunlarla değişiklikler yapıldı ve düşünce hürriyetini sınırlayan 8. madde, Cumhurbaşkanı’nın vetosuna rağmen kaldırıldı. Ayrıca, yeni TCK ile bazı maddeler değiştirilerek ‘soyut tehlike suçu’ somutlaştırılmaya çalışıldı.

            Son bir yıllık dönemde PKK terör örgütünün şiddeti artan ve nitelik değiştiren eylemleri sonucunda; başta İngiltere olmak üzere teröre maruz kalan demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, terörle mücadelenin hukukî tarafının yeniden değerlendirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Özellikle son olaylarda PKK ve yandaşlarının halk kitlelerini isyana teşvikleri ve tahriklere kapılmayan halk üzerinde yoğunlaştırdıkları eylemler, yeni kanunî düzenlemeleri gerektirmiştir.

X X X

            Dün TBMM’ye sunulan TMK’daki yeni değişikliklerin, prensip itibariyle lüzumlu olduğu kanaatindeyiz.

            Ancak, Dışişleri Bakanı Gül’ün dediği gibi, TMK’yı tâdil ederken temel hak ve hürriyetlerden kesinlikle geriye dönüş olmamalıdır. Cezaî hükümler düzenlenirken, ‘amaç ve saik’in suç sayılması, yeni ‘soyut tehlike suçları’ndan kaçınılması ve düşünceyi ifade hürriyetinin sınırlanmamasına dikkat edilmesi şarttır. Aksi takdirde, terörle mücadeleyi etkinleştirme uğruna demokratikleşmemize set çekmiş oluruz.

            ‘Demokratik hukuk devleti’, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ile temel hak ve hürriyetler arasında dengenin kurulmasıyla geçerli olabilir. Birini diğeri için feda etmek mümkün değildir.

X X X

            Bu genel prensip çerçevesinde, getirilmek istenen değişiklikleri ve yenilikleri kısaca incelediğimizde, TMK tasarısında artıların ve eksilerin olduğunu görüyoruz.

            Artılar:

            ·          Güvenlik güçlerinin yetkilerinin arttırılması: Terörle mücadelede, güvenlik güçlerinin normal adlî zabıta olaylarında, yeni CMK’yla iyice daraltılmış yetkileri çerçevesinde mücadelesi çok güç olmaktaydı. Bu konuda yapılacak değişiklikler elzemdir.

            ·          Terör gösterilerine karşı yeni tedbirler: Çocukların gösterilerde kullanılması, göstericilerin yüzlerini kapatmaları gibi yeni yöntemlere karşı getirilen tedbirler yerindedir.

            ·          Terör suçlarına karşı öngörülen cezaların arttırılması: Bütün dünyada olduğu gibi terör suçlarının cezaları arttırılmalıdır.

            ·          Terör istihbaratına karşı tedbirler.

            ·          Terör finansmanına ceza.

            ·          Örgütün faaliyetini düzenleyenlerin örgüt yöneticisi gibi cezalandırılabilmesi.

            Eksiler:

            ·          Basın özgürlüğünün kısıtlanması: TMK’da kaldırılan hapis cezasının yeniden getirilmesi ve gazetelerin kolaylıkla kapatılabilmesi. Bu konuda, Roj TV benzeri yayınlar ile düşünceyi ifade özgürlüğü somut şekilde ayırt edilebilmelidir.

            ·          Savunma hakkının sınırlanması: Avukatın örgüt haberleşmesine aracılık etmesine mâni olunmalı; ancak savunma hakkı sınırlanmamalıdır.

            ·          ‘Amacın propagandası’: Amacın suç teşkil etmesi, subjektif takdire bağlı son derece istismara müsait bir husustur. Bu terim, eski 8. maddeyi çağrıştırmaktadır.

            ·          Terör suçunun kapsamının genişletilmesi: TCK’daki çok çeşitli suçların terör kapsamında değerlendirilmesi esnasında, soyut iddiaların ötesinde somut delillere dayanılmazsa, hukukî bakımdan içinden çıkılmaz sorunlar doğabilecektir.

X X X

            BİZ DE KEMANLA PEŞREV YAPARIZ...

            Hakkı Devrim Üstâdımız, bizi zurnada peşrev yapmakla itham etmiş. Biz Radikal’i çok sesli bir orkestra biliyoruz. Zararı yok, biz de peşrevi kemanla yaparız vesselâm...

ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ