“Ankara İzdüşümleri”

  

 

Yazımın başlığını okuyanlar, “Herhalde gene politikadan bahsediyor” diyeceklerdir. Aslında Türk insanı politik sohbetlerden çok hoşlanır. Anadolu’nun en ücrâ köşesindeki bir köy kahvesinde değme politikacıların yapamayacağı siyasî tahlilleri dinleyebilirsiniz. Türkiye’de politika, günlük hayatın tadı, tuzu gibidir. Lâkin son günlerde bazı CHP’li politikacılar, işin tadını kaçırarak cılkını çıkardılar. AK Partili’ler de, ilâ maaşallah CHP’nin tarihî azgınlığına ayak uydurmaya kalkınca, Türk siyaseti irtifa kaybetmeye başladı.

CHP’li Ali Topuz’un şu lâfına bakınız: “Şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kendileri gibi bir molla getirip oturtmak istiyorlar.” Yani, bu makama dindar bir kişi seçemezsiniz, demek istiyor. Ali Topuz’un gönlünde, ya darbeci bir general ya da Sezer gibi CHP zihniyetinde bir bürokrat yatıyor. Cumhurbaşkanı’nın niteliklerini düzenleyen Anayasa’nın 101. maddesinde sadece 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış olmak şartı var. Topuz bunu bilmez mi? Ama demokrasiye geçildiğinden beri milletin tokadını yemekten yüzleri nasırlaşmış CHP’liler, orduyu tahrik ederek millî iradenin tepesine “topuz” vurmanın hesabı içindedirler.

 

X X X

            Bu girizgâhla politikadan yakamı kurtardıktan sonra, bugün sizlere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sessiz sedâsız yürüttüğü hârikulâde projelerden söz etmek istiyorum.

Dün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Vehbi Koç Vakfı Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) ile Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi (Eski Millî Kütüphane)’nin ortaklaşa hazırladıkları “Ankara İzdüşümleri” toplantısına gittim. Ankara’nın seçkin insanlarının bir araya geldiği toplantıda “Ankara Hâtıraları”nı konuştuk.

Jakoben zorbaların mülevves politikasıyla kirlenmiş ve kararmış Ankara’dan; “Benim Ankaram”a, bizim Ankaramız’a, Hacı Bayram-ı Velî’nin, Atatürk’ün Ankarası’na uzandık. “Güzel Ankara”dan bahsederken, âdetâ ruhumuzun yıkandığını hissettim.

X X X

Toplantıdan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın değerli Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen’in anlattığı yeni kültür projelerini heyecanla dinledim. Geçen ay da, Kültür ve Turizm Bakanı, eski dostum Attilâ Koç’un, “Türk Tarih Müzesi Projesi”ni öğrendiğimde, aynı heyecanı yaşamıştım.

Prof. İsen’in verdiği bilgiye göre, hepsi de birbirinden önemli ve değerli şu projeler uygulamaya konuluyor:

1. Kütüphaneleri ve müzeleri toplumun merkezine taşıma projesi. “Ankara İzdüşümleri” toplantıları da bu çerçevede düzenleniyor. Prof. İsen, “Kütüphaneler ve müzeler, Cumhuriyetin ilk yıllarında gündemdeydi; daha sonra toplumun periferisine düştüler” diyor. Bu projeye göre; kütüphanelerin ve müzelerin modernleştirilmesi ve prestijlerinin arttırılması hedefleniyor. Proje, önce, Türkiye’nin modern anlamda ilk kütüphanesi olan ve bu sene 120. kuruluş yıldönümü kutlanan Bayezit Devlet Kütüphanesi’nden başlatılmış; Süleymaniye ve Ankara Adnan Ötüken kütüphaneleriyle devam ettiriliyor. Kütüphanelerde dijital ortama geçilmiş ve internet bağlantıları kurulmuş.

2. Çok kıymetli eserlerin bulunduğu bütün tarihî taşra kütüphaneleri ihya edilip yeni teknolojilerle dijital ortama aktarılmış ve internet bağlantısı sağlanarak, Türkiye’nin el yazması kültür birikimi araştırmacılara sunulmuş.

3. “Gaspiralı Projesi” adını verdikleri muhteşem bir çalışma yapılarak, bilgisayar vasıtasıyla 22 Türk lehçesi arasında alfabe çevirisi yapan bir sistem geliştirilmiş. Türk Dünyası’nda “dil birliği”ni ilk savunan İsmail Bey Gaspiralı’nın ismini taşıyan bu projenin, “ortak dil” konusunda ne derece faydalı olacağını tahmin etmek zor değildir.

4. “Türk Edebiyatı’nın Dışa Açılması (TEDA) Projesi kapsamında, Türkiye dışında Türk Edebiyatı eserlerini yayınlamak isteyenler destekleniyor.

5. Prestij Kitaplar Projesi: Selçuklu Kültürü, Türk Edebiyat Tarihi gibi millî kültürümüzü aksettiren prestij kitapları hazırlanıyor.

X X X

            Bunlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “kültür” tarafıyla ilgili yeni projelerinin sadece bir kısmı... Sırası geldikçe diğerlerini de sizlere aksettirmeye çalışacağım. Böylece sizleri, tozun dumana katıldığı Ankara’nın politik havasından, içimizi ısıtan ve yıllardır özlediğimiz kültür atmosferine götürmeye çalışacağım.

            Bakanlığa geldiğinden beri gecesini gündüzüne katarak çalışan Kültür ve Turizm Bakanı Attilâ Koç ile başta müsteşarları olmak üzere Bakanlık yetkililerini ve bu projelere emeği geçen herkesi candan tebrik ediyorum.

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ