TERÖR KİME YARIYOR?

 

 

            Öğrencilik yıllarımda dedektif hikâyeleri ve polisiye romanlar okumaya bayılırdım. Özellikle Agatha Christie’nin Hercule Poirot’su ve Conan Doyle’un Sherlock Holmes’i gibi düşünerek olayların faillerini bulmaya çalışırdım. Bunu yaparken en çok “olayın kime yarayacağı” üzerinde dururdum.

            “Terör bilmecesi”ni çözmeye çalışırken de, aynı şekilde düşünmek lâzımdır.

            Alınız 11 Eylül’ü... Bu korkunç terör olayı en fazla kimin işine gelmiştir? Bence ABD’nin ve Bush yönetiminin... Bu olay sonucunda, ABD süper kabadayılığını pekiştirmiş ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bağımsız bir ülkeyi işgal etmiştir. Orta Doğu’nun kalbinde yer alan petrol ülkesi Irak, ABD’nin eline geçmiştir. Ayrıca, normal şartlarda bir daha Başkan seçilemeyecek olan Mr. Bush’a, tekrar başkan olma imkânı doğmuştur. Nihayet, İsrail’in Orta Doğu’daki durumu güçlenmiştir.

X X X

            El Kaide ve İslâm’la ilişkisi kurulan diğer terör örgütlerinin eylemleri sonunda, İslâm’ın ve müslümanların itibarı zedelenmiştir. Cinayetlerini “cihad”(!) ilân ederek İslâm adına işleyenler, dünya kamuoyunda İslâmiyet ile terörün birlikte anılmasına sebep olmuşlardır. Esir aldıkları kişilerin kellesini uçuranlar, İslâm adına işledikleri bu hunharca cinayetlerin, en fazla İslâm’a zarar verdiğini akıl edemeyecek kadar ahmak mıdırlar?

            Bu nevi terör olayları kimin işine gelecektir? Evvelâ, hâl⠓haçlı ruhu”nu devam ettirerek hâkimiyet sağlamak için misyonerlik faaliyetlerini arttıran fanatik hristiyanların... Sonra da, haksız şekilde işgal ettikleri topraklarda kalmaları için gerekçe bulan müstevlîlerin... Nitekim, kendilerine yönelen her terör eyleminden sonra işgal hırslarını arttıran İsrail’deki Sharon yönetimi, bunun tipik bir örneğidir.

X X X

            Daha bir hafta öncesine kadar, Çeçenistan’ın bağımsızlık mücadelesi, bütün hür dünya tarafından sempatiyle karşılanıyordu. Aslan Mashadov ve arkadaşlarının Dudayev çizgisindeki direnişi, 19. asrın ikinci yarısındaki Rus işgalinden bu yana devam eden meşrû istiklâl mücadelesinin takdir edilen bir uzantısıydı. Lâkin, geçtiğimiz hafta Kuzey Osetya’da sergilenen çocukların mâruz kaldığı terör olayı, Çeçenlerin mücadelesini bir anda yerle bir edivermiştir. Bu olay neticesinde kaybeden Çeçenler ve yine müslümanlar olmuştur. Kazanan da, bütün beceriksizliğine rağmen Putin yönetimi... Rusya Federasyonu’nun Çeçenistan’daki işgalci varlığı ve tam da olaydan önce seçtirdiği “kukla yönetim”, fayda sağlamıştır. Belki de bu hâdiseden sonra Putin yönetimi, Çeçenistan’daki zulüm ve baskısını rahatlıkla arttırabilecektir.

X X X

            Irak’ta kaçırılan iki Fransız gazeteci olayına gelince; bu olayın failleri, güya Fransa’daki başörtüsü yasağını kaldırmaya çalışırken, Fransa’daki müslümanların yasağı kınayan gösterilerini tesirsiz hâle getirmişlerdir. Başörtüsü yasağı yüzünden “kelle koparan müslüman” imajı da cabası... Bu olayda kazanan ve kaybeden kimdir, bana söyler misiniz?

X X X

            “Komplo teorileri”nden hoşlanmam. Lâkin, ilk olarak ben de bu çerçevede bir komplo teorisi düşünüyorum: Yoksa 11 Eylül’den itibaren büyük bir komploya mâruz mu kalıyoruz? Kökünde dinî taassup ve ırkçı yayılma olan, İslâm dışı bazı mahfiller, istihbarat servisleri, özel timler kendi emelleri için bütün bu velveleyi çıkarıyor olmasın?... Öyle ya, kazanan hep onlar, kaybeden ise mazlum, boynu bükük müslümanlar... Kimbilir, El Kaide de dahil olmak üzere bütün bu terör örgütleri, dünyayı kendi menfaatlerine göre idare etmek isteyenlerin kurdukları veya yönlendirdikleri fesat yuvalarıdır.

X X X

            Diğer ihtimali zaten biliyorsunuz. İslâm adına sivilleri bombalayan, gazeteci kesen, çocuk öldüren bir yamyamlar sürüsü...

            Bu “vahşî”lerin hamâkatını kabullenmek, komplo teorisine inanmaktan daha zor geliyor bana...

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2004 YILI YAZI LİSTESİ