Vedanâme

 

 

            Sevgili okuyucularım, bu Pazar sohbetimiz benim için biraz hüzünlü olacak. Çünkü artık sizlerden ayrılıyorum. Sağolsunlar, “Bugün Gazetesi” ile yola devam edecek yöneticiler, bana da yazma teklifinde bulundular. Ancak ben, Tercüman’dan sonra ayrılmayı uygun gördüm. “Bugün Gazetesi”ne ve bu gazetede yazmaya devam edecek arkadaşlara yayın hayatlarında başarılar diliyorum.

X X X

            Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi’nin ilk nüshasının yayınlandığı 17 Ocak 2003 tarihinden beri sizlerle birlikte olduk. Gazete yazılarıma “Önce Demokrasi” başlığıyla başlamışım. Aradan geçen 2,5 yıllık dönemde, başta demokrasi olmak üzere Türkiye’nin meselelerini beraberce ele aldık.

            Yazılarımda, özellikle sizin nabzınızı tutmaya, duygu ve düşüncelerinize tercüman olmaya çalıştım. Sizlere, anlaşılması kolay ama kelime haznesi geniş bir dille hitap etmeye gayret ettim. Lâfı evirip çevirmeden görüşlerimi açıkça ifade etmeye itina gösterdim. Sokakta karşılaştığım vatandaşların, “Tam da benim düşündüklerimi yazmışsın” şeklindeki iltifatları, en büyük mükâfatım oldu.

            Aydın görünmek için anlaşılmaz ve teorik lâflar etmekten kaçındım. Ancak, boş polemik yazıları yerine, konu hakkında bilgi veren ve meselelere çözüm yolu gösteren yazılar yazmaya çalıştım.

X X X

            Mevcut siyasî iktidarı, doğru yaptıklarını düşündüğüm hususlarda destekledim. Ancak, hatâ ettiklerini düşündüğüm konularda da tenkitten çekinmedim. Lâkin, naçizâne çıkış yollarını göstermekten geri durmadım.

            Çok hassas olduğum demokrasi, insan hakları ve hürriyetleri konusundan tâviz vermeden; canımdan çok sevdiğim vatanımın ve milletimin bütünlüğü üzerinde hep titredim. Millet iradesiyle âhenk içinde olan Türkiye’nin millî menfaatleri, yazılarımdaki en önemli ölçüyü teşkil etti.

            Geriye dönüp baktığımda, bu müddet zarfında yazdığım 635 yazımın hiç birisinde ciddî bir hatânın bulunmadığını görüyor ve sizlere karşı mahcup olmamanın vicdanî rahatlığını yaşıyorum.

X X X

            Değerli okuyucularım, meydana gelen olayların tesiri altında bazen kederlenip ümitsizliğe kapıldığınızı biliyorum. Lâkin, hiç bir kötü niyetli iç ve dış mihrak, bu “Duâlı Millet”in, bu şühedâ, evliyâ yatağı “Mübarek Vatan”ın bölünmez bütünlüğünü bozmaya muvaffak olamayacaktır. Bu aziz milletin çilekeş ve fedakâr evlâtları, böyle bir zillete aslâ müsaade etmeyecektir.

            Yeter ki, “Türkiye Sevdâsı”ndaki heyecanınızı, sadakatinizi ve sevginizi kaybetmeyiniz.

            Sizleri Allah’a emanet ediyor, selâm, sevgi ve saygılar sunuyorum.  

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ