Abdera’nın Kara Cübbosları

 

Efendim, M.Ö. 6. yüzyılda Abdera’nın en büyük belâsı, asil ve varlıklı sınıfın yetiştirdiği kurbağalar ile Abdera Cumhuriyeti’ne devamlı başkaldırı halinde olan “Kara cübboslar”mış. Daha doğrusu, Kral 7. Evrenyus’un M.Ö. 530 yılında darbeyus yaparak Abdera tahtını ele geçirmesinden sonra, devlet tenceresini pisleterek kurduğu YÖK (Yürüyüsçü Öğretim Kurulosu), bu “kara cübboslar”dan süratle ve çok sayıda imal ediyormuş.

Büyük tarihçi İlberyus, kara cübbosların sırtlarındaki kıyafetlerin, cehennem ve karanlıklar tanrısı Hades’ten ilham alınarak hazırlandığını söylüyor. Arap tarihçisi İbn-i Esîr de, “hadesten taharet” tâbirinin Abdera’dan kaynaklandığını ileri sürüyor.

X X X

            Efendim, bu “kara cübboslar”, kendilerini Abdera Lâik Cumhuriyeti”nin muhafızları olarak kabul eder; Abdera Senatosu’nu, senatörleri ve konsülleri hiç mi hiç sallamazlarmış. Sıkışınca, Abdera’nın çok sevilen kurucusunun adının arkasına sığınır; el altından muhalefetteki Okos’ların lideri Denyos’la işbirliği yapar; velinimetleri Kral Sezeryus’a yağ çeker ve generalyuslara selâm çakarlarmış.

            Kara cübboslar, demoskratostan hiç hoşlanmazlar; Abdera halkını câhil, kendilerini âlim zannederlermiş. Halbuki, M.Ö. 6. yüzyılda Abdera jimnazyumları, dünyanın en iyi 500 jimnazyumu arasına bile girememiş. Bir hayli düşük çeneli olduğunu bildiğimiz Homeros, Abdera jimnazyumlarından bahsederken, “Abdera jimnazyumlarındaki kara cübboslar, politika ve yürüyüş yapmaktan ders vermeye fırsat bulamadıkları için, talebeyuslar bir halt öğrenmeden mezun olurlardı” diyerek alay eder.

X X X

Kara cübbosların nefret ettikleri iki şey varmış: “Türbanyus” ve “İmam-Hatibos”. Kara cübboslar, jimnazyuma girmek isteyen bir turbanyuslu kız ya da imam-hatiboslu talebeyus gördüklerinde, hemen gözleri kayar, ağızları köpürür, kendilerini yere fırlatarak kriz geçirirlermiş. Abderalı gülen filozof Demokritos’un çağdaşı Hipokratos, bu hastalığa “krizos jakobenus” adını vermiş ama büyük Türk doktoru Mazhar Osman, “epilepsi”nin ilk olarak Abderalı Kara cübboslar’dan başladığını kaydeder.

Abdera’nın kara cübbosları, Abdera halkının seçtiği senatörlere ve konsüllere karşı, generalyusları kışkırtarak “darbeyus” yaptırmaya bayılırlarmış. Çünkü, darbeyuslardan sonra generalyuslar bu kara cübbosları, senatör ve konsüllüğe tayin ederlermiş. Bunlar, M.Ö. 550 yılından 505 yılına kadar “darbeyus provokatus” olarak ortalığı karıştırmışlar; Hades’ten esinlendikleri cübbeyuslarını giyerek sokaklarda yürümüşlermiş. Yürürken “Kahrolsun diktatoryuslar!” diye bağıran kara cübboslar, her defasında Abdera’da demoskratosu yıkarak diktatoryusu getirmek için uğraşmışlarmış.

 

X X X

            M. Ö. 530 Darbeyus’unda diktatör Evrenyus tarafından kurulan YÖK (Yürüyüşçü Öğretim Kurulosu), tam bir çiftlik hâline getirilmiş. Abdera’daki jimnazyumların berbat durumu, YÖK’çü kara cübbosların umurunda bile değilmiş. YÖK’ün emrindeki rektöryuslar, 20 bin Abdera lirası maaş alırken, Kral Sezeryus 12 bin, başkonsül Tayyibus 8 bin, generalyuslar da 4 bin alıyorlarmış. Zaten, YÖK’çü kara cübboslar, koltukları sallanmaya başlayınca, bu avantalardan mahrum kalmamak için, “İrticayus geliyor!” diye bağırarak ortalığı karıştırırlarmış.

            Bu “kara cübbos korosu”na Okos’ların Başkanı Denyos ile Anayasos Demoklesis Başkanı Buminos da katılır; Sezeryus da onları desteklermiş.

X X X

            Lâkin, en komik olanı, iktidardaki “turbanyusçu” Ampulos’ların tutumu imiş. Çünkü Ampulos’lar her yıl ilkbahar gelince, kızgın Mart kedileri gibi turbanyusçu ve imam-hatiboslu talebeyuslara yapılan “zulmü” haykırmaya başlar; ancak yaz gelince kara cübbosların tehditleri karşısında korkarak geri çekilirlermiş. O zaman, filozof Demokritos, “Yazıklar olsun size!” diyerek hırsından çatlarmış. Ünlü romancı Pamukyanus, bu olayı mehteryus’un adımlarına benzetince, tarihçi İlberyus hiddete kapılarak, “Ne mehteryusu ulan! Bunlar resmen ricat ediyor” diyesiymiş...

X X X

            Büyük antik çağ tarihçisi Heredot, Abderalı gülen filozof Demokritos’un son sözlerini şu şekilde nakleder:

            “Zeus, Abdera’yı kara cübboslardan korusun!...”

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ