CHP Gasbettiği TTK ve TDK Gelirlerini Ödemelidir

 

            Başbakan Erdoğan’ın mal beyanında bulunmayışını üzüntüyle karşıladık. Teşbihte hatâ olmaz; Başbakan’ın bu tavrını, gâvura kızıp orucu bozmak şeklinde yorumluyor ve muhalefetle bu konudaki sürtüşmesi gündemden uzaklaşınca, fazla vakit geçirmeden mal bildirimini açıklaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

            Başbakan’ın, bu polemik sırasında çok önemli bir iddiası oldu. Erdoğan, dünyanın hiçbir ülkesinde banka sahibi partinin bulunmadığını ve CHP’nin Türk Tarih Kurumu (TTK) ile Türk Dil Kurumu (TDK)’nun, Atatürk’ün vasiyeti gereği alması gereken 111 trilyonun üzerine oturduğunu söyledi. CHP sözcüleri de buna, Türkiye İş Bankası’ndan CHP’ye para aktarılmadığını ve TTK ile TDK’nın Atatürk’ün miras bıraktığı kurumlar olmadığını söyleyerek cevap verdiler.

X X X

            Bir milletin tarihi ve dili en kıymetli hazinesidir. Büyük Atatürk bu gerçeği çok iyi kavramış bir liderdi. O’nun emriyle 15 Nisan 1931’de TTK ve 12 Temmuz 1932’de TDK kuruldu. Atatürk’ün son katıldığı TDK kurultayındaki son tüzükte, TDK Başkanı Millî Eğitim Bakanı idi. Daha sonra TDK’da devamlı tüzük değişikliği yapıldı. Meselâ, 1951’de Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Kurumun bilimsel hüviyetine hürmeten Başkanlığı bıraktı. Zaten Atatürk de 1 Kasım 1936 tarihinde yaptığı TBMM açış konuşmasında, kurumların birer ‘ulusal akademi’ hâline gelmesini istediğini söylemişti. Ancak 1960’lı yıllarda bu kurumlar tamamen değiştirilerek Atatürk’ün işaret ettiği konumdan uzaklaştılar. Lâkin mirasından pay almaya devam ettiler.

            1983 yılında çıkarılan 2876 sayılı kanunla ‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ kuruldu. Bu kurum Anayasa’nın 134. maddesine göre bir anayasal kurum hüviyetine sahip oldu. Bu kanunla TTK ve TDK, nihayet Atatürk’ün istediği duruma getirilmişlerdi. Yüksek Kurum içerisinde TTK ve TDK’nın tüzel kişilikleri devam ediyordu.

X X X

            Esasen Anayasa’nın 134. maddesinin ikinci fıkrasında, ‘Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir’ şeklinde açık ve âmir hükmü bulunmaktadır.

            Bu hükme rağmen CHP, kurumların gelirlerini vermeyince mahkemeye gidildi. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 3.11.1993 tarih ve 993/444 E, 993/724 K sayılı kararına göre TDK ile TTK’nın Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirttiği kurumlar olduğu tesbit edildi. Karar, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 20.9.1994 tarih ve 994/1745-7339 sayılı ilâmı ile onanarak kesinleşti.

            Şimdi sıkı durunuz. Bundan sonra 1 Ocak 1997 tarihinde TTK ve TDK ile CHP arasında bir ‘Antlaşma’ imzalanıyor. Bu sözleşmeyi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TTK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve o zamanki TDK Başkanı Prof. Dr. Ahmet B. Ercilâsun imzalıyorlar. Sözleşme uyarınca -arada çamura da yatsa- CHP 2000 yılına kadar kurumlara gelirlerini ödüyor. Ancak en son 1999’da ödeme yaptıktan sonra son 6 yıldır tek kuruş ödemiyor ve TTK ile TDK’nın CHP’den (İş Bankası’ndan) 111 trilyon alacağı birikiyor.

            Bu arada kurumlara devlet bütçesinden de ödeme yapılmadığı için kurumlar görevlerini yapmakta güçlük çekiyorlar. Hattâ TDK, 2004 yılında personeline maaş ödeyemez duruma düşüyor.

            Şimdi düşünebiliyor musunuz, bir tarafta her gün tecavüze uğrayan tarihimiz ve dilimiz, diğer tarafta gasbettiği paralarla bu hayatî konularda araştırma yapılmasını engelleyen CHP...

X X X

            Bir de kalkıp mirasın tek kuruşunu partiye harcamadık demezler mi... Peki, yıllardır Banka yönetim kurulundaki 3 CHP temsilcisine ne demeli? Dünyanın neresinde siyasî partilerin banka yönettiği görülmüştür?!...

            Bu durum Anayasa’nın 68. maddesinin son fıkrasına ve Siyasî Partiler Kanunu’nun 61. ve  68. maddelerine de açıkça aykırıdır.

            Bu itibarla:

            1. TTK ve TDK’nın alacakları devlet eliyle tahsil edilmelidir.

            2. CHP-İş Bankası ilişkisi TBMM’de kurulacak bir Araştırma Komisyonu tarafından incelenmelidir.

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ