CHP’ye Tavsiyeler

 

            Danıştay saldırısının CHP muhalefeti ve dayatmacı odaklar tarafından istismarından sonra, süratle alevlenen bir rejim krizinin ve kamplaşmanın yaşandığı görülmüştür. Bu ayrışma ve kriz ortamını körükleyenler, saldırının arkasından bir takım örgütler ve garip ilişkiler çıkınca önce suspus oldular. Daha sonra sanıklardan birisinin mahkeme tarafından tahliyesi üzerine tekrar atışa devam etmeye başladılar.

            Bir an için farzedelim ki, olayda örgüt bağlantısı ve komplo bulunmasın ve Danıştay’ın türban kararından etkilenen ‘irticacı’ bir saldırgan bu eylemi münferit olarak gerçekleştirmiş olsun. Bu takdirde böyle bir saldırıyı Cumhuriyete ve laik düzene karşı yapılmış sayıp sokağa dökülmek ve Hükûmeti ‘katil’ olarak suçlamak mı lâzım? Olayın saiki ve sebebi ne olursa olsun, toplumun huzurunu bozan, antidemokratik davetiyeler çıkaran ve ekonomiyi altüst ederek halkın cebinden milyarlarca doların alınmasına sebep olan nümayişleri yapanları haklı göstermek mümkün değildir.

            Kaldı ki, mahkemenin bir sanığı tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesi, her haliyle ‘örgüt işi’ olduğu ve ‘komplo’ koktuğu belli olan bir olayı, yeniden Menemen Vakası hâline getirmek için karine teşkil etmez.

X X X

            Baykal, CHP’nin klasik tavrı içinde olayı istismar ettikten sonra, saldırganın yakalanmasıyla ortaya çıkan tablonun bumerang gibi kendisini vurduğunu farkedince; önce demokratik mesajlar vermeye başladı ve daha sonra da merkez-sağ ve muhafazakâr seçmene hulûs çakmaya soyundu. Bu çağrının arkasında, merkez-sağdaki seçmen kitlesinin cezbedilmesi kadar, merkez-sağdaki bazı isimlerin ve AK Parti Grubu’ndan bazı üyelerin transferi beklentisi bulunduğu anlaşılıyor.

            Baykal’ın bu çağrılarını, siyasî ortamı yumuşatma bakımından müspet karşılıyoruz. Ancak, CHP’nin önümüzdeki genel seçimlerde oy oranını arttırabilmesi için şu hususlarda politikasını gözden geçirmesi lâzımdır:

            1. CHP, milletin çoğunluğuyla barışmalı, cumhuriyetçiliği halka dayatma olarak kullanmamalı, millî ve manevî değerlere saygılı olmalıdır. Önüne gelene ‘gerici’ damgası vurmayan, halkın inançlarını serbestçe yaşayabilmesi için katkıda bulunan, sosyalizmin temelindeki materyalist saplantılardan kendisini kurtarmış bir CHP, elbette millete daha sempatik gelecektir.

            2. CHP halka güvenmeli, elitizmin kibrinden kendisini kurtararak halkın irfanına sığınmalıdır. Bu takdirde görecektir ki, halk, zannettiği gibi irticaya değil, modern, çağdaş demokrasilere iltifat ediyor. CHP, Türk halkının özde muhafazakâr fakat gelişmeye açık ve yenilikçi yapısını artık keşfetmelidir.

            3. CHP, özüyle sözüyle, bilinçaltıyla görünen hâliyle, düşüncesiyle eylemiyle, 1940’ların totaliter zihniyetinden kurtulmalı ve Batılı anlamda ‘demokrat’ bir parti olmalıdır. Askeri kışkırtmak şöyle dursun, antidemokratik bir müdahale ânında -bu müdahale hangi yönetime karşı olursa olsun- buna önce CHP karşı çıkabilmelidir.

            4. Nihayet, bu yeni CHP, klasik yıkıcı muhalefet anlayışını tamamen terk ederek, yapıcı, yol gösterici, çözüm üretici, modern bir sosyal demokrat parti olmalıdır. Bu CHP, halkın taleplerini iyi değerlendirmeli, dünyadaki gelişmeleri takip etmeli ve slogancı ideolojik yapısından sıyrılmalıdır.

            Kısaca, CHP Ecevit’in deyimiyle ‘tarihsel yanılgı’sından kurtulmalı ve modernleşmelidir.

X X X

            Bu arada, CHP’nin ‘evdeki bulguru’ da ihmal etmemesi; Baykal’ın hizipçi ve diktatör tavrını terkederek parti içi demokrasiyi gerçekleştirmesi; hoşgörülü bir yaklaşımla kendi partisi içerisinde ve solda birliği sağlaması da gerekir.

            CHP, bu dediklerimizi yapmaz da kendi bildiğini okursa, -anketlere de aksettiği gibi- marjinal ve iddiasız bir parti olmaya devam eder.

ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ