Abdera’da Entrikos

 

 

            Değerli okuyucularım, bu hafta sizlere Abdera tarihinin 2500 yıl gizli kalmış en büyük sırrını açıklayacağım. Çağımızın Heredot’u ünlü Abderalı tarihçi İlberyus ile birlikte, Homeros’un yeni ortaya çıkarılan “Abdera’da Entrikos” isimli eserinde, bir hayli karışık şekilde anlatılan olayları okurken, günümüzdeki bazı gelişmelere ne kadar da benzediğini hayretle göreceksiniz.

X X X

            Efendim, M.Ö. 505 yılının başlarında Abdera’da asayiş berkemâlmiş. Lâkin ilkbahar gelince birdenbire ortalık karışıvermiş. Homeros, bu ânî kargaşalığın sebepleri arasında, haklı olarak Abdera’nın ünlü Mart kedilerini, kurbağalarını ve herşeye aldanan Abderalı “jakobenus”ların budalalığını sayıyorsa da, mesele bu kadar basit değilmiş. Abdera’da M.Ö. 505 yılının ilkbaharında sahneye konulan “entrikos”ları anlayabilmek için, M.Ö. 503’de Pers İmparatorluğu’nun Irakus’u işgal günlerini hatırlamak gerekiyormuş.

            Abdera Lâik Cumhuriyeti, PBD (Pers Birleşik Devletleri) İmparatorluğu’na vaadini tutmayarak Irakus Savaşı’nda gerekli desteği vermeyince kıyametler kopmuş. Halbuki o günlerde Abdera’da yönetim boşluğu varmış. Başnâip Gülos, Abdera Senatosu’ndan “tezkeros” çıkaralım mı çıkarmayalım mı diye papatya falına bakarken, iktidardaki Ampuloslar’ın başkanı Tayyibus ise bir yandan Siirtos’tan senatör seçilmeye çalışıyormuş. Bu arada, Abdera Kralı 10. Sezeryus ile Senato Başkanı Bülentus da Okos’ların başkanı Denyus’la elele vererek “tezkeros”un çıkmaması için uğraşıyorlarmış. Homeros, bu takıma, budalalığıyla ünlü Abderalıların bütün komonisos, liberalos, romanticus takımının da ellerinde kaynana zırıltılarıyla tempo tuttuğundan söz eder.

X X X

            Neticede olan olmuş ve Senato’da “tezkeros” reddedilmiş. Saçını başını yolarak sinir krizleri geçiren PBD İmparatoru 2. Buşos, gazâba gelerek “Neoconos”larını toplamış ve “Mâdem öyle, işte böyle” demiş. Tarihçi Heredot, “Firavun’un gazâbı” diye bilinen olayın, aslında ilk olarak İmparator 2. Buşos’a ait olduğunu kaydeder.

            PBD, önce Abdera’nın bu “havet” politikasını yutmuş görünmüş. Lâkin, filozof Demokritos’un Ampulosları ikazı doğru çıkmış. Neoconos’lar, gizlice Abdera’daki Turbanyusçu Ampulos iktidarının altını oymaya başlamışlar. Bunun için PİA teşkilâtlarını kullanarak Abdera ordusundaki bazı “genç subayus” ve “generalyus”larla irtibat kurmuşlar. Niyetleri, Ampulos’ları devirmekmiş. Ancak, PBD’deki Powelyus ekibiyle ordunun başındaki demoskratosa bağlı olan generalyuslar buna engel olmuşlar.

            “Abdera’da Entrikos” kitabının yazarı Homeros eserine, sonradan tarihe geçecek şu sözüyle başlıyor: “İntikam soğuk yenen bir yemektir...” Homeros, “İlyada” da “Truva atı”nın hikâyesini anlatırken de bu vecizesini kullanır. “Abdera’da da aynen öyle oldu” diyerek devam ediyor. 2. Buşos, Ampulos’ları aslâ affetmemiş ve M.Ö. 505’in ilkbaharında “düğmeye basmış”...

            Aslında Abdera’yı karıştırmak hiç de zor değilmiş; çünkü Abdera’da gücü elinde tutan jakobenus’ların “laicus idefixus” kompleksi bütün Antik Çağ dünyasının mâlumlarıymış. Gülen filozof Demokritus sokağa çıkıp “İrticayus geliyor!...” diye bağırdığında; Abdera’daki tüm generalyuslar silâhlarını şakırdatırlar, jimnazyumdaki rektöryuslar entarilerini giyinip yollara düşerler ve Anayasos, Yargıtayos, Danıştayos üyeleri bağırmaya başlarlarmış. Zirâ, turbanyusçu kızların jimnazyuma girmesi, bunlar için Abdera’nın en büyük felâketiymiş...

X X X

            Düğmeye basılınca, evvelâ PBD’deki bilcümle medyos, Ampulos’lara sövüp saymaya başlamış; Abdera’nın budala medyosçuları da bunlardan geri kalmamış; zaten PBD ve EYŞDB (Eski Yunan Şehir Devletleri Birliği)’nin türküsünü çağırmaya bayılırlarmış. Ampulos’lar ampullerini şarj etmeye çalışır ve “Eniştem beni niye öptü?...” diye merak ederken, arkasından Yargıtayos’un beyanatsever başsavcıyos’u “irticayus”tan dem vurmuş. Derken, “Anayasos Demoklesis” Başkanı Buminos da Abdera Senatosu’na meydan okuyarak, “Turbanyusçuluktan vazgeçmezseniz sizi kapatırım” demiş. Jimnazyum Başkanı Teziços da saz arkadaşlarıyla birlikte Buminos’a destek vermiş. Lâkin Ampuloslar, en çok da başgeneralyus Hilmiyos’un konuşmasına şaşırmışlar. Bu konuşmada, bir yandan PBD ve NATOS öğülürken “laicus idefixus” üzerinde duruluyormuş.

            Homeros, “Abdera’da entrikos” kitabında, Abdera’nın başkenti Ancora’da kimin tarafından uydurulduğu belli olmayan bir dedikodunun da ortalığı karıştırdığını ileri sürüyor. Güya Ampuloslar’ın lideri Başnâip Tayyibus’un danışmanlarından birisi, “Kafamızı kızdırmasınlar, biz de NATOS’tan çıkarız!” diyesiymiş... Sonunda jetonu düşen Ampulos’lar, “karşı düğmeler”e basmayı akıl etmişler. Başnâip Tayyibus, PBD’ye, NATOS’a, CENTOS’a (Homeros bunu karıştırmış olacak) bağlılığını bildirerek karşı atağa kalkmış.

            Homeros kitabını, Abdera Kralı 2. İnonus’un şu vecizesiyle bitirmiş: “Büyük devletle dostluk ayıyla yatağa girmeye benzer”.

X X X

            Eseri bitirdiğimizde tarihçi İlberyus, “Bu Homeros amma da palavracı imiş” dedi.

            Siz ne dersiniz sevgili okuyucularım?

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ